srt2Bilibili 0.02: 更换默认值;处理Cookie错误;清理废代码

默认变成直接进字幕池,颜色红色,18号小字,冷却0.1秒。

封号不负责。

https://github.com/cnbeining/srt2bilibili

代码下面。

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注